Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 20 33 57 9 7 3.40
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 16 33 62 12 3 3.37
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 16 40 56 11 3 3.44
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 16 37 57 14 2 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 18 36 58 9 5 3.42
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 18 30 60 14 4 3.35
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 18 39 52 13 4 3.43
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 16 36 52 16 6 3.32
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 20 35 53 16 2 3.44
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 17 41 52 12 4 3.44
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 15 37 63 8 3 3.42
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 14 35 67 7 3 3.40
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 36 60 14 4 3.30
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 12 45 55 11 3 3.41
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 14 35 57 15 5 3.30
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 34 61 16 4 3.25
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 12 33 57 16 8 3.20
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 16 31 55 20 4 3.28
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 15 36 58 10 7 3.33
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 14 41 59 8 4 3.42
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 17 35 60 10 4 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 15 40 54 11 6 3.37
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 12 39 54 14 7 3.28