Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 12 12 4 4 3.51
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 12 16 8 2 5 3.65
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 13 10 8 8 4 3.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 12 8 11 7 5 3.35
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 12 11 11 5 4 3.51
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 10 11 12 6 4 3.40
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 16 7 11 5 4 3.60
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 11 12 10 8 2 3.51
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 16 10 6 8 3 3.65
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 15 11 3 13 1 3.60
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 10 13 10 7 3 3.47
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 11 14 8 7 3 3.53
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 9 9 10 3 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 11 12 7 9 4 3.40
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 15 10 8 5 5 3.58
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 14 7 7 4 3.49
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 12 8 9 10 4 3.33
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 12 10 6 10 5 3.33
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 13 8 6 4 3.53
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 15 8 8 7 5 3.49
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 10 10 6 3 3.60
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 10 11 7 3 3.49
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 18 7 9 5 4 3.70