Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 9 21 7 9 3.11
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 18 17 9 7 3.12
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 15 21 5 9 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 8 17 19 6 7 3.23
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 22 14 7 7 3.26
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 22 16 5 7 3.30
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 8 20 15 7 7 3.26
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 20 14 8 8 3.18
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 19 15 7 7 3.28
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 16 18 8 9 3.04
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 16 12 9 11 3.05
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 15 16 8 10 3.05
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 16 17 9 10 2.95
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 5 15 16 10 11 2.88
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 15 17 4 13 3.02
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 21 13 5 12 3.07
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 18 14 8 10 3.07
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 18 14 5 13 3.02
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 9 14 17 8 9 3.11
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 11 11 15 10 10 3.05
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 14 17 8 9 3.11
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 8 15 14 8 12 2.98
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 9 14 15 9 10 3.05