Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 49 68 139 43 23 3.24
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 41 58 128 54 41 3.01
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 41 86 131 35 29 3.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 48 82 124 41 27 3.26
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 53 78 117 43 31 3.25
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 58 86 115 37 26 3.35
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 61 83 112 38 28 3.34
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 61 69 121 38 33 3.27
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 60 70 125 37 30 3.29
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 62 69 121 43 27 3.30
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 55 75 125 38 29 3.28
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 50 75 133 33 31 3.25
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 42 65 127 53 35 3.08
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 41 74 134 44 29 3.17
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 47 69 129 43 34 3.16
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 49 65 119 54 35 3.12
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 39 67 121 54 41 3.03
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 46 65 113 53 45 3.04
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 61 75 102 44 40 3.23
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 69 78 107 37 31 3.36
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 81 79 100 35 27 3.47
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 66 70 111 43 32 3.30
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 55 82 100 44 41 3.20