Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 47 79 108 35 23 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 44 62 120 34 32 3.18
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 49 73 115 34 21 3.33
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 46 72 115 38 21 3.29
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 48 85 104 35 20 3.36
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 53 85 100 31 23 3.39
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 54 89 96 30 23 3.41
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 57 70 105 34 26 3.34
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 44 83 103 42 20 3.30
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 55 86 98 32 21 3.42
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 57 82 98 36 19 3.42
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 53 76 107 31 25 3.35
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 45 69 109 40 29 3.21
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 49 88 105 28 22 3.39
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 44 76 104 41 27 3.24
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 37 75 114 42 24 3.20
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 42 73 108 42 27 3.21
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 49 68 113 37 25 3.27
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 62 80 102 24 24 3.45
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 67 84 100 24 17 3.55
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 78 76 101 19 18 3.61
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 52 90 99 33 18 3.43
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 60 71 100 32 29 3.35