Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 14 7 8 2 2 3.88
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 13 7 9 3 1 3.85
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 13 6 10 3 1 3.82
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 13 8 7 4 1 3.85
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 14 9 6 3 1 3.97
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 12 8 8 4 1 3.79
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 9 6 3 1 3.97
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 14 9 6 3 1 3.97
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 11 12 6 3 1 3.88
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 8 8 2 2 3.85
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 12 8 8 5 0 3.82
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 13 11 6 2 1 4.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 8 9 3 1 3.82
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 12 8 6 3 4 3.64
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 7 9 3 1 3.85
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 12 10 7 3 1 3.88
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 16 6 5 4 2 3.91
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 9 8 4 1 3.76
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 10 12 7 3 1 3.82
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 10 9 10 4 0 3.76
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 11 5 3 0 4.09
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 10 7 3 1 3.88
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 11 10 6 5 1 3.76