Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 55 63 119 41 23 3.29
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 51 60 124 45 21 3.25
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 50 75 109 44 23 3.28
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 45 81 115 38 22 3.30
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 52 67 114 46 22 3.27
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 55 68 111 48 19 3.31
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 52 64 117 43 25 3.25
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 51 73 107 46 24 3.27
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 49 72 116 41 23 3.28
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 52 75 107 39 28 3.28
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 45 67 119 47 23 3.21
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 46 69 117 46 23 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 40 63 115 49 34 3.09
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 46 63 122 43 27 3.19
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 40 54 122 52 33 3.05
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 39 55 118 57 32 3.04
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 39 63 115 55 29 3.09
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 50 59 104 56 32 3.13
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 44 66 107 54 30 3.13
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 72 61 99 46 23 3.38
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 76 70 90 47 18 3.46
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 54 70 101 51 25 3.26
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 55 54 101 61 30 3.14