Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Köseköy Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojisi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 25 35 51 12 10 3.40
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 26 30 48 20 9 3.33
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 31 33 46 18 5 3.50
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 30 34 47 16 6 3.50
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 31 37 47 12 6 3.56
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 33 38 42 14 6 3.59
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 28 38 42 19 6 3.47
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 25 38 45 18 7 3.42
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 28 38 45 14 8 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 30 37 44 14 8 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 26 43 45 10 9 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 26 34 48 17 8 3.40
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 24 28 53 20 8 3.30
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 28 38 48 13 6 3.52
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 22 38 46 19 8 3.35
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 21 37 46 20 9 3.31
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 21 33 40 29 10 3.20
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 20 33 45 27 8 3.23
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 39 35 38 14 7 3.64
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 33 39 37 19 5 3.57
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 35 36 40 17 5 3.59
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 27 46 37 16 7 3.53
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 28 36 41 18 10 3.41