Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Köseköy Meslek Yüksekokulu Lastik ve Plastik Teknolojisi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 23 9 31 4 4 3.61
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 20 15 26 2 8 3.52
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 23 13 25 5 5 3.62
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 23 14 25 3 6 3.63
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 21 14 24 6 6 3.54
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 22 13 29 3 4 3.65
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 23 15 25 3 5 3.68
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 22 12 26 6 5 3.56
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 21 17 25 4 4 3.66
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 23 15 24 5 4 3.68
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 21 14 26 5 5 3.58
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 21 13 23 7 7 3.48
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 22 10 23 6 10 3.39
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 19 16 25 6 5 3.54
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 20 16 22 5 8 3.49
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 22 15 22 2 10 3.52
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 22 10 25 4 10 3.42
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 20 14 22 4 11 3.39
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 21 18 22 1 9 3.58
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 23 15 24 3 6 3.65
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 25 13 28 0 5 3.75
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 21 15 25 2 8 3.55
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 21 16 26 2 6 3.62