Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Köseköy Meslek Yüksekokulu Kimya
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 1 3 1 0 0 4.00
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 2 1 0 0 4.20
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 0 2 3 0 0 3.40
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1 2 1 1 0 3.60
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 1 1 2 0 1 3.20
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 0 3 1 1 0 3.40
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 1 1 3 0 0 3.60
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 1 2 2 0 0 3.80
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 2 1 2 0 0 4.00
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 0 3 2 0 0 3.60
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 0 1 4 0 0 3.20
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 0 3 1 1 0 3.40
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 1 1 2 0 1 3.20
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 0 1 3 1 0 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 1 2 1 1 0 3.60
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1 1 2 1 0 3.40
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 2 0 2 1 0 3.60
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 2 0 3 0 0 3.80
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 2 1 2 0 0 4.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1 2 2 0 0 3.80
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 2 1 1 1 0 3.80
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 1 1 3 0 0 3.60
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 0 2 3 0 0 3.40