Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 21 18 33 14 6 3.37
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 22 16 32 16 6 3.35
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 24 21 28 14 5 3.49
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 23 22 28 14 5 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 28 18 29 13 4 3.58
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 25 21 29 13 4 3.54
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 21 22 30 13 6 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 21 24 29 13 5 3.47
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 24 21 28 13 6 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 22 24 28 14 4 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 25 17 33 14 3 3.51
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 28 14 33 12 5 3.52
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 27 16 31 14 4 3.52
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 30 18 27 13 4 3.62
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 21 14 32 18 7 3.26
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 20 18 37 10 7 3.37
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 22 15 34 16 5 3.36
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 21 13 36 14 8 3.27
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 29 16 29 13 5 3.55
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 28 19 28 14 3 3.60
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 30 19 27 14 2 3.66
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 28 18 31 12 3 3.61
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 29 13 32 12 6 3.51