Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 55 93 116 31 17 3.44
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 62 96 106 35 13 3.51
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 64 91 105 36 16 3.48
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 61 101 99 36 15 3.50
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 83 95 84 33 17 3.62
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 74 90 105 28 15 3.58
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 66 87 107 37 15 3.49
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 65 96 95 38 18 3.49
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 55 103 105 31 18 3.47
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 67 102 92 37 14 3.55
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 65 86 118 30 13 3.51
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 60 82 120 33 17 3.43
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 58 82 122 32 18 3.42
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 62 92 114 31 13 3.51
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 53 85 116 41 17 3.37
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 55 76 117 43 21 3.32
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 58 80 111 39 24 3.35
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 53 72 103 51 33 3.20
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 76 97 98 29 12 3.63
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 72 89 108 27 16 3.56
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 82 94 102 20 14 3.67
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 59 91 109 34 19 3.44
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 64 93 105 29 21 3.48