Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 16 12 22 7 4 3.48
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 19 11 20 7 4 3.56
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 17 12 20 7 5 3.48
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 18 12 18 7 6 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 18 12 15 10 6 3.43
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 22 11 15 8 5 3.61
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 22 11 16 6 6 3.61
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 21 14 12 10 4 3.62
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 19 13 17 8 4 3.57
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 19 12 17 9 4 3.54
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 17 13 19 8 4 3.51
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 13 13 23 8 4 3.38
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 13 18 19 8 3 3.49
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 15 15 17 10 4 3.44
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 15 17 17 8 4 3.51
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 15 16 15 10 5 3.43
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 15 16 15 10 5 3.43
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 17 10 18 10 6 3.36
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 20 11 14 9 7 3.46
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 19 11 16 8 7 3.44
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 19 12 14 9 7 3.44
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 18 11 16 10 6 3.41
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 21 10 14 7 9 3.44