Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 46 52 108 50 47 3.00
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 49 46 112 46 50 2.99
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 48 57 101 51 46 3.03
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 49 51 118 43 42 3.07
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 54 56 106 44 43 3.11
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 59 52 105 46 41 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 56 53 98 53 43 3.09
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 52 47 106 48 50 3.01
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 51 45 113 44 50 3.01
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 51 50 101 52 49 3.01
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 48 50 99 58 48 2.97
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 53 46 100 51 53 2.98
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 50 46 111 47 49 3.00
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 50 50 109 49 45 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 48 46 99 53 57 2.92
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 43 41 103 58 58 2.84
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 43 44 105 52 59 2.87
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 45 44 102 57 55 2.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 51 49 98 46 59 2.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 54 41 110 45 53 2.99
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 48 52 108 47 48 3.02
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 41 41 105 53 63 2.82
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 46 48 96 51 62 2.88