Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 50 68 111 41 27 3.25
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 43 71 117 37 29 3.21
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 50 67 114 42 24 3.26
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 38 84 117 38 20 3.28
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 56 81 96 38 26 3.35
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 61 69 109 31 27 3.36
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 50 71 110 37 29 3.26
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 48 73 111 41 24 3.27
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 47 76 109 34 31 3.25
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 49 73 108 42 25 3.27
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 40 72 124 35 26 3.22
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 43 77 117 37 23 3.27
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 36 74 122 41 24 3.19
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 44 70 125 34 24 3.26
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 33 71 116 43 34 3.09
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 32 66 120 45 34 3.06
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 33 71 106 53 34 3.05
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 41 71 109 44 32 3.15
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 40 73 104 41 39 3.11
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 40 80 109 37 31 3.21
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 52 79 106 32 28 3.32
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 37 75 114 38 33 3.15
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 41 77 105 31 43 3.14