Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kağıt Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 13 19 3 3 3.40
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 9 21 6 2 3.29
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 10 23 3 3 3.29
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 12 18 4 4 3.31
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 12 18 4 3 3.40
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 11 18 3 5 3.31
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 8 12 20 2 3 3.44
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 12 19 4 3 3.36
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 8 9 22 2 4 3.33
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 8 22 3 3 3.38
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 4 13 23 3 2 3.31
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 11 20 4 2 3.42
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 4 15 19 3 4 3.27
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 12 21 3 3 3.33
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 7 12 18 5 3 3.33
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 12 17 6 3 3.31
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 12 17 6 4 3.22
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 9 20 5 5 3.13
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 8 16 15 2 4 3.49
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 14 17 4 3 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 14 17 4 2 3.49
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 13 17 5 3 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 5 13 17 6 4 3.20