Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 36 47 112 43 27 3.08
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 33 47 109 40 36 3.00
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 35 62 104 33 31 3.14
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 37 60 105 36 27 3.17
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 42 57 103 32 31 3.18
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 39 53 109 32 32 3.13
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 41 57 107 31 29 3.19
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 39 51 108 36 31 3.12
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 37 53 109 35 31 3.11
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 44 50 105 40 26 3.17
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 43 54 103 32 33 3.16
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 38 53 109 28 37 3.10
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 36 45 110 38 36 3.03
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 38 47 111 35 34 3.08
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 36 54 104 39 32 3.09
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 36 42 110 40 37 3.00
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 35 36 100 49 45 2.88
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 41 45 96 41 42 3.01
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 51 45 98 33 38 3.14
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 48 38 111 35 33 3.12
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 55 49 96 34 31 3.24
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 36 52 103 41 33 3.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 41 47 98 37 42 3.03