Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 57 91 119 26 21 3.44
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 44 93 116 34 27 3.30
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 65 88 110 28 23 3.46
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 59 99 105 30 21 3.46
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 62 96 107 28 21 3.48
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 58 101 109 26 20 3.48
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 56 102 107 31 18 3.47
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 55 96 107 33 23 3.40
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 55 92 116 31 20 3.42
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 59 100 110 27 18 3.49
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 58 80 132 26 18 3.43
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 60 86 125 25 18 3.46
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 56 84 120 34 20 3.39
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 51 95 122 28 18 3.42
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 50 80 119 45 20 3.30
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 50 87 109 45 23 3.31
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 45 77 116 49 27 3.20
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 52 91 118 34 19 3.39
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 63 83 104 25 39 3.34
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 63 77 119 29 26 3.39
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 68 99 100 23 24 3.52
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 57 86 112 34 25 3.37
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 62 79 115 27 31 3.36