Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 69 57 123 25 21 3.43
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 60 68 115 31 21 3.39
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 64 65 125 25 16 3.46
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 72 65 110 28 20 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 70 60 115 28 22 3.43
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 75 71 106 25 18 3.54
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 67 68 116 26 18 3.47
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 68 66 117 26 18 3.47
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 69 64 117 27 18 3.47
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 70 66 117 24 18 3.49
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 69 57 121 27 21 3.43
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 62 70 110 32 21 3.41
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 63 57 120 34 21 3.36
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 62 59 119 34 21 3.36
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 61 62 116 34 22 3.36
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 56 60 123 32 24 3.31
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 60 63 112 31 29 3.32
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 63 52 114 32 34 3.26
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 70 64 102 30 29 3.39
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 69 71 102 29 24 3.45
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 77 68 103 25 22 3.52
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 70 60 111 32 22 3.42
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 68 53 109 32 33 3.31