Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 8 19 5 7 2.93
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 9 18 5 6 3.05
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 4 11 16 6 6 3.02
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 11 9 12 6 5 3.35
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 8 13 6 5 3.33
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 6 9 14 6 8 2.98
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 8 17 7 5 3.07
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 5 12 13 6 7 3.05
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 10 15 6 5 3.19
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 11 16 3 5 3.33
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 7 10 14 7 5 3.16
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 5 10 14 5 9 2.93
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 4 9 10 12 8 2.74
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 8 12 8 8 2.95
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 6 18 4 9 2.91
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 6 15 7 9 2.84
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 9 15 5 9 2.91
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 5 15 8 10 2.70
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 9 7 14 5 8 3.09
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 11 11 8 6 3.12
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 7 9 16 6 5 3.16
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 6 14 7 9 2.88
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 7 6 15 5 10 2.88