Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 10 5 17 5 9 3.04
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 10 4 14 8 10 2.91
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 5 17 4 9 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 5 16 5 11 2.91
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 9 15 5 10 2.96
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 9 10 14 4 9 3.13
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 6 21 3 9 2.98
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 13 15 3 9 3.09
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 8 6 19 4 9 3.00
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 8 16 4 10 3.00
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 10 15 6 9 2.96
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 5 7 15 7 12 2.70
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 6 6 13 10 11 2.70
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 5 8 14 10 9 2.78
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 8 17 6 10 2.83
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 9 13 4 15 2.67
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 7 16 3 14 2.74
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 6 6 15 9 10 2.76
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 9 7 16 3 11 3.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 5 12 14 7 8 2.98
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 11 9 14 3 9 3.22
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 6 12 14 4 10 3.00
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 7 19 2 10 3.02