Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 48 52 146 48 21 3.18
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 46 67 137 44 21 3.23
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 47 65 142 37 24 3.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 51 67 136 39 22 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 56 69 125 44 21 3.30
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 48 89 123 35 20 3.35
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 53 67 128 37 30 3.24
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 44 74 127 43 27 3.21
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 44 70 139 37 25 3.23
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 48 70 138 37 22 3.27
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 51 59 142 42 21 3.24
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 48 59 140 46 22 3.21
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 46 61 137 44 27 3.17
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 53 60 147 37 18 3.30
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 38 63 148 40 26 3.15
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 35 64 138 50 28 3.09
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 42 61 134 46 32 3.11
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 46 60 127 47 35 3.11
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 54 62 128 36 35 3.20
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 58 68 124 41 24 3.30
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 75 60 123 31 26 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 60 54 131 44 26 3.25
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 61 61 119 34 40 3.22