Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 42 52 124 29 25 3.21
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 41 65 112 33 21 3.26
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 37 62 121 31 21 3.23
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 42 62 117 29 22 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 50 68 105 26 23 3.35
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 48 60 109 29 26 3.28
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 47 53 112 32 28 3.22
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 40 65 105 29 33 3.18
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 44 69 101 31 27 3.26
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 48 57 109 31 27 3.25
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 44 63 105 36 24 3.25
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 40 52 122 28 30 3.16
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 40 53 110 33 36 3.10
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 39 56 118 34 25 3.18
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 31 59 117 31 34 3.08
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 34 48 119 34 37 3.03
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 30 64 114 32 32 3.10
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 38 66 106 25 37 3.16
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 44 61 97 36 34 3.17
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 47 64 106 26 29 3.27
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 56 61 101 28 26 3.34
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 42 55 106 36 33 3.14
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 40 61 103 24 44 3.11