Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İşletme
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 14 18 7 6 3.30
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 12 10 22 6 6 3.29
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 10 15 20 4 7 3.30
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 13 21 5 7 3.25
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 12 14 19 5 6 3.38
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 10 13 20 6 7 3.23
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 12 14 16 7 7 3.30
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 11 14 18 6 7 3.29
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 10 16 18 6 6 3.32
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 11 14 19 6 6 3.32
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 15 19 8 5 3.27
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 12 16 17 6 5 3.43
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 10 14 19 8 5 3.29
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 13 15 16 7 5 3.43
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 11 12 19 7 7 3.23
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 11 17 9 8 3.14
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 11 14 17 7 7 3.27
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 12 21 6 7 3.21
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 12 20 6 6 3.32
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 13 12 17 6 8 3.29
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 12 12 20 7 5 3.34
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 11 17 9 7 3.21
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 11 12 14 12 7 3.14