Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İnşaat
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 15 10 16 11 5 3.33
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 12 10 18 12 5 3.21
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 13 12 20 6 6 3.35
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 14 16 8 4 3.49
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 15 10 20 8 4 3.42
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 15 13 16 7 6 3.42
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 17 8 18 9 5 3.40
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 14 12 20 7 4 3.44
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 12 15 18 6 6 3.37
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 12 17 12 3 3.35
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 13 13 17 11 3 3.39
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 19 18 8 4 3.33
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 10 13 17 12 5 3.19
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 12 11 16 12 6 3.19
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 11 13 18 9 6 3.25
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 11 20 9 6 3.21
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 12 10 19 10 6 3.21
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 12 8 18 14 5 3.14
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 11 12 18 9 7 3.19
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 15 10 17 12 3 3.39
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 12 14 16 8 7 3.28
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 14 9 19 11 4 3.32
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 14 7 17 12 7 3.16