Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İklimlendirme - Soğutma (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 5 4 3 4 3.35
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 3 6 3 3 3.43
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 4 6 3 3 3.39
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 4 6 3 3 3.39
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 5 5 1 4 3.52
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 4 6 3 3 3.39
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 8 4 7 1 3 3.57
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 4 7 2 3 3.43
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 4 6 3 3 3.39
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 5 7 1 2 3.70
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 5 5 3 4 3.26
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 7 4 6 3 3 3.39
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 2 8 1 4 3.39
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 4 7 2 4 3.26
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 4 7 4 3 3.17
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 4 7 3 3 3.30
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 4 7 3 4 3.13
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 4 9 1 4 3.22
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 5 4 5 4 5 3.00
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 5 3 6 5 4 3.00
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 5 2 10 3 3 3.13
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 4 8 3 3 3.22
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 6 3 8 2 4 3.22