Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu İklimlendirme - Soğutma
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 1 8 9 1 3.22
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 2 8 5 4 3.19
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 2 9 5 4 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 8 4 8 5 2 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 9 2 9 4 3 3.37
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 4 7 6 2 3.37
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 6 7 4 3 3.37
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 8 3 9 4 3 3.33
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 3 7 8 2 3.19
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 8 2 9 5 3 3.26
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 7 3 8 9 0 3.30
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 3 8 8 0 3.41
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 3 7 6 4 3.11
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 7 8 7 1 3.22
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 4 5 10 5 3 3.07
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 6 6 5 5 3.04
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 3 5 10 2 7 2.81
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 7 6 4 6 2.96
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 5 9 5 5 2.85
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 3 10 6 5 3 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 6 7 8 3 3 3.37
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3 9 9 4 2 3.26
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 8 5 4 6 3.00