Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Muhasebe (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 13 8 26 2 4 3.45
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 9 12 25 4 3 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 9 12 26 2 4 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 10 12 24 4 3 3.42
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 9 27 3 3 3.42
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 10 11 27 2 3 3.43
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 15 7 25 3 3 3.53
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 12 24 2 3 3.53
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 14 7 27 2 3 3.51
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 14 8 24 4 3 3.49
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 13 5 29 3 3 3.42
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 12 8 26 3 4 3.40
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 9 10 24 5 5 3.25
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 13 6 27 4 3 3.42
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 6 28 2 4 3.42
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 12 4 28 5 4 3.28
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 13 5 25 6 4 3.32
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 4 28 5 5 3.21
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 5 24 6 6 3.21
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 12 4 23 8 6 3.15
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 12 8 21 5 7 3.25
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 12 5 24 6 6 3.21
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 14 7 23 2 7 3.36