Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 5 4 9 2 1 3.48
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 6 3 9 1 2 3.48
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 5 3 9 3 1 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 5 4 9 2 1 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 5 3 11 1 1 3.48
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 6 3 9 1 2 3.48
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 5 4 9 2 1 3.48
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 5 4 10 1 1 3.52
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 5 4 9 2 1 3.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 6 4 8 2 1 3.57
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 4 3 12 1 1 3.38
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 4 11 0 2 3.38
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 6 2 10 1 2 3.43
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 4 9 3 1 3.33
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 5 4 11 1 0 3.62
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 5 3 10 2 1 3.43
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 4 5 10 1 1 3.48
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 4 9 2 2 3.29
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 4 12 1 1 3.33
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 3 3 12 2 1 3.24
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 2 3 14 1 1 3.19
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3 4 11 1 2 3.24
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 2 4 12 2 1 3.19