Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kimya
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 6 8 11 6 3 3.24
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 9 10 6 2 3.38
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 8 11 6 1 3.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 10 11 2 4 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 6 9 16 2 1 3.50
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 11 8 6 2 3.44
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 11 11 2 4 3.38
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 5 11 10 5 3 3.29
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 11 11 3 2 3.53
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 7 9 13 3 2 3.47
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 6 11 12 4 1 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 5 11 13 4 1 3.44
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 12 11 5 1 3.44
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 5 13 11 3 2 3.47
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 10 10 8 0 3.41
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 8 13 7 0 3.38
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 8 14 4 2 3.35
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 9 11 4 3 3.38
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 7 8 13 4 2 3.41
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 6 10 14 3 1 3.50
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 6 10 15 2 1 3.53
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 6 10 11 7 0 3.44
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 6 8 13 3 4 3.26