Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Selüloz ve Kağıt Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 10 8 11 0 3 3.69
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 10 11 2 2 3.56
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 12 4 11 2 3 3.63
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 6 10 11 1 4 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 12 4 11 2 3 3.63
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 6 11 11 1 3 3.50
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 9 8 11 1 3 3.59
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 13 7 2 4 3.47
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 11 7 2 3 3.66
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 9 8 3 3 3.56
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 6 12 2 3 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 5 10 11 2 4 3.31
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 10 4 12 2 4 3.44
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 8 7 11 3 3 3.44
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 10 5 11 3 3 3.50
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 7 12 2 4 3.34
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 6 13 2 4 3.31
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 9 6 11 2 4 3.44
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 9 6 13 1 3 3.53
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 10 10 2 3 3.50
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 10 5 14 1 2 3.63
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 7 14 2 2 3.47
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 7 7 13 2 3 3.41