Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 3 8 12 11 5 2.82
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 7 12 8 7 2.87
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 5 9 13 6 6 3.03
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 9 14 5 7 2.95
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 4 10 13 4 8 2.95
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 8 11 7 8 2.87
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 6 13 10 4 6 3.23
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 4 7 16 4 8 2.87
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 4 8 14 7 6 2.92
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 5 9 14 5 6 3.05
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 3 12 11 6 7 2.95
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 11 10 9 5 3.00
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 5 11 9 8 6 3.03
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 11 11 7 7 2.90
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 3 10 12 4 10 2.79
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2 13 11 4 9 2.87
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 5 12 11 3 8 3.08
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 9 16 4 6 3.03
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 9 6 12 5 7 3.13
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 8 9 11 5 6 3.21
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 6 10 8 6 3.10
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 5 9 11 5 9 2.90
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 6 10 8 7 3.00