Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektronik Haberleşme
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 5 5 11 2 4 3.19
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 8 9 4 4 3.00
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 3 5 13 2 4 3.04
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 6 11 3 3 3.19
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 5 5 14 0 3 3.33
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 4 7 11 3 2 3.30
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 3 6 13 2 3 3.15
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 3 6 12 2 4 3.07
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 3 6 11 5 2 3.11
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 3 6 13 2 3 3.15
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 0 9 9 5 4 2.85
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1 8 9 4 5 2.85
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 2 5 14 1 5 2.93
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 2 4 15 2 4 2.93
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2 6 12 3 4 2.96
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1 4 13 5 4 2.74
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 0 7 10 4 6 2.67
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 0 7 11 5 4 2.78
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 5 12 1 6 2.93
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 3 7 12 2 3 3.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 2 6 14 1 4 3.04
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 2 3 15 2 5 2.81
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 3 5 13 2 4 3.04