Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Elektrik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 44 35 95 31 43 3.02
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 37 41 86 47 37 2.98
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 39 37 106 31 35 3.06
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 43 42 96 30 37 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 43 39 103 28 35 3.11
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 44 40 97 32 35 3.10
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 39 46 93 39 31 3.09
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 38 42 100 30 38 3.05
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 43 44 92 33 36 3.10
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 43 45 95 28 37 3.12
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 35 42 103 32 36 3.03
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 34 38 102 40 34 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 34 39 100 37 38 2.98
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 33 42 99 39 35 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 35 36 95 42 40 2.94
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 38 33 94 46 37 2.96
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 38 29 94 42 45 2.89
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 35 34 89 49 41 2.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 41 35 101 36 35 3.04
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 42 39 96 37 34 3.07
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 45 43 97 29 34 3.15
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 39 39 99 35 36 3.04
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 47 39 88 37 37 3.09