Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 12 8 28 3 2 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 10 10 24 7 2 3.36
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 10 14 24 3 2 3.51
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 8 14 27 2 2 3.45
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 13 22 4 3 3.47
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 18 18 6 3 3.42
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 14 23 4 5 3.26
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 15 20 8 3 3.28
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 6 18 18 8 3 3.30
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 16 20 5 3 3.43
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 16 22 2 4 3.45
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 9 11 24 4 5 3.28
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 13 22 6 5 3.21
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 7 12 25 5 4 3.25
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 14 22 5 6 3.17
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 9 29 4 5 3.13
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 12 22 7 5 3.17
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 12 22 7 7 3.02
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 8 12 21 8 4 3.23
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 14 24 5 3 3.32
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 13 22 7 3 3.30
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 8 7 21 10 7 2.98
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 16 17 5 7 3.25