Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 9 13 14 11 0 3.43
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 13 10 16 0 3.28
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 13 16 11 0 3.34
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 11 11 12 12 1 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 13 11 12 10 1 3.53
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 12 12 10 13 0 3.49
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 11 12 10 0 3.62
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 11 11 14 10 1 3.45
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 9 12 16 9 1 3.40
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 11 12 13 10 1 3.47
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 13 16 10 0 3.40
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 10 11 14 9 3 3.34
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 9 9 17 9 3 3.26
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 9 8 17 11 2 3.23
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 11 17 11 0 3.34
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 10 9 15 10 3 3.28
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 10 12 13 10 2 3.38
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 11 5 17 10 4 3.19
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 11 10 16 8 2 3.43
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 9 16 12 8 2 3.47
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 11 10 13 10 3 3.34
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 9 14 12 9 3 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 10 11 14 8 4 3.32