Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 48 56 104 34 25 3.25
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 36 60 103 37 31 3.12
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 44 62 106 31 24 3.27
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 48 60 99 37 23 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 46 63 102 30 26 3.27
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 45 60 105 32 25 3.25
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 44 58 108 33 24 3.24
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 40 61 106 32 28 3.20
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 39 67 106 29 26 3.24
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 39 65 108 29 26 3.23
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 42 63 100 39 23 3.23
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 35 67 102 38 25 3.18
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 32 67 98 43 27 3.13
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 42 62 101 35 27 3.21
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 41 55 99 43 29 3.13
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 36 55 100 45 31 3.07
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 29 65 101 36 36 3.06
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 33 55 103 42 34 3.04
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 38 55 106 32 36 3.10
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 36 63 110 29 29 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 38 64 110 28 27 3.22
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 32 60 110 35 30 3.11
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 41 56 100 35 35 3.12