Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Mekatronik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 39 36 103 51 45 2.90
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 34 41 101 60 38 2.90
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 33 41 111 48 41 2.92
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 38 42 106 47 41 2.96
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 48 34 108 44 40 3.02
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 44 47 93 49 41 3.01
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 39 51 101 36 47 3.00
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 37 42 100 44 51 2.89
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 39 39 108 41 47 2.93
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 43 47 97 40 47 3.00
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 34 41 103 51 45 2.88
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 41 32 106 49 46 2.90
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 32 40 100 50 52 2.82
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 34 42 107 45 46 2.90
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 32 28 113 48 53 2.77
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 29 26 108 56 55 2.70
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 31 31 110 52 50 2.78
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 30 31 97 63 53 2.72
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 41 33 109 40 51 2.90
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 44 37 109 37 47 2.98
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 47 51 93 42 41 3.08
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 36 36 106 50 46 2.88
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 40 28 107 44 55 2.83