Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 7 9 3 4 3.53
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 9 7 13 1 4 3.47
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 7 12 4 3 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 9 4 15 3 3 3.38
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 9 8 12 3 2 3.56
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 9 7 14 1 3 3.53
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 10 7 13 1 3 3.59
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 10 7 12 2 3 3.56
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 10 7 11 3 3 3.53
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 10 6 11 5 2 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 8 12 2 4 3.41
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 10 7 10 3 4 3.47
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 7 12 4 3 3.38
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 9 8 10 3 4 3.44
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 9 12 3 4 3.29
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 9 7 11 3 4 3.41
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 11 8 5 3 3.41
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 13 10 5 2 3.35
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 7 10 10 2 5 3.35
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 7 8 9 4 6 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 7 12 8 1 6 3.38
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 6 9 10 4 5 3.21
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 9 8 9 1 7 3.32