Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Elektronik
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 1 2 7 8 3 2.52
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 1 2 8 4 6 2.43
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1 2 7 8 3 2.52
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1 3 8 7 2 2.71
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 3 3 6 6 3 2.86
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 1 4 9 5 2 2.86
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 0 5 6 6 4 2.57
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 0 4 8 5 4 2.57
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 0 3 8 6 4 2.48
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 0 4 7 6 4 2.52
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 0 1 9 6 5 2.29
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 0 2 6 5 8 2.10
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 0 2 8 3 8 2.19
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 0 2 9 3 7 2.29
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 0 1 7 6 7 2.10
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 0 2 4 6 9 1.95
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 0 2 7 5 7 2.19
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 0 1 10 2 8 2.19
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 0 2 10 4 5 2.43
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 0 1 9 4 7 2.19
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 1 2 9 6 3 2.62
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 0 3 10 1 7 2.43
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 1 2 10 3 5 2.57