Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Güverte
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 6 1 8 2 0 3.65
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 0 11 0 1 3.47
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 2 6 2 1 3.59
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 4 3 6 3 1 3.35
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 5 2 5 4 1 3.35
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 5 2 8 1 1 3.53
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 4 5 6 2 0 3.65
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 3 5 6 2 1 3.41
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 3 5 5 3 1 3.35
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 3 5 4 4 1 3.29
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 4 6 6 0 1 3.71
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 6 6 0 1 3.71
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 3 5 7 1 1 3.47
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 3 6 6 1 1 3.53
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 3 3 8 2 1 3.29
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 4 3 7 1 2 3.35
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 3 1 9 3 1 3.12
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 4 1 10 1 1 3.35
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 3 9 0 2 3.29
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 3 2 11 0 1 3.35
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 3 2 8 3 1 3.18
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3 2 8 2 2 3.12
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 3 1 8 2 3 2.94