Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 3 7 3 4 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 3 5 4 5 3.20
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 7 4 6 4 4 3.24
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 8 2 8 3 4 3.28
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 7 5 7 2 4 3.36
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 6 5 1 5 3.44
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 10 4 5 2 4 3.56
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 10 3 4 3 5 3.40
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 1 10 2 5 3.12
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 3 7 1 5 3.40
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 7 3 9 3 3 3.32
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 6 6 3 4 3.28
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 3 8 3 4 3.24
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 6 8 2 3 3.40
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 2 9 2 6 3.00
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 6 4 5 5 5 3.04
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 4 5 7 3 6 2.92
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 5 5 6 1 8 2.92
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 5 3 8 3 6 2.92
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 4 8 3 6 2.88
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 1 9 5 2 3.32
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 4 5 9 5 2 3.16
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 3 9 5 4 2.92