Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Gemi Makineleri
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 5 4 11 4 1 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 7 11 4 1 3.20
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 3 6 13 2 1 3.32
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 5 7 11 2 0 3.60
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 5 5 13 1 1 3.48
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 3 5 13 2 2 3.20
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 7 10 1 0 3.80
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 4 8 11 2 0 3.56
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 5 7 12 1 0 3.64
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 4 8 11 1 1 3.52
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 4 9 6 4 2 3.36
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 4 8 8 3 2 3.36
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 4 9 7 2 3 3.36
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 4 8 7 4 2 3.32
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 4 6 9 5 1 3.28
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 3 7 10 2 3 3.20
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 3 6 9 3 4 3.04
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 3 5 11 3 3 3.08
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 4 5 10 3 3 3.16
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4 6 9 2 4 3.16
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 4 4 12 5 0 3.28
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3 5 10 4 3 3.04
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 4 7 8 3 3 3.24