Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletme (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 5 22 6 2 3.37
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 10 16 11 2 3.20
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 11 12 11 1 3.43
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 8 9 19 8 2 3.28
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 9 9 21 6 1 3.41
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 12 7 17 8 2 3.41
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 9 8 15 11 3 3.20
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 9 7 16 12 2 3.20
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 11 7 18 9 1 3.39
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 10 8 18 7 3 3.33
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 9 15 10 3 3.24
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 11 19 5 3 3.35
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 10 17 7 5 3.15
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 8 10 19 5 4 3.28
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 8 14 13 3 3.11
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 10 7 15 9 5 3.17
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 8 8 17 6 7 3.09
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 6 17 8 5 3.17
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 11 9 16 7 3 3.39
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 10 9 20 5 2 3.43
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 9 12 20 4 1 3.52
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 7 11 16 11 1 3.26
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 6 18 9 5 3.07