Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletme
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 4 5 12 6 1 3.18
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2 5 15 5 1 3.07
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1 10 11 4 2 3.14
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1 9 12 5 1 3.14
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 1 8 11 6 2 3.00
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 4 7 9 5 3 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 1 8 13 4 2 3.07
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 1 11 10 4 2 3.18
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 2 9 10 5 2 3.14
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 2 6 11 6 3 2.93
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 1 10 5 10 2 2.93
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1 10 9 6 2 3.07
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 1 9 5 10 3 2.82
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 1 10 7 8 2 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2 6 9 8 3 2.86
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1 8 9 6 4 2.86
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 2 10 7 7 2 3.11
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 1 7 12 3 5 2.86
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3 8 7 3 7 2.89
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1 9 9 4 5 2.89
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 1 8 9 6 4 2.86
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 1 9 8 5 5 2.86
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 1 8 6 5 8 2.61