Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 96 107 140 66 46 3.31
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 91 96 162 61 45 3.28
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 91 118 141 64 41 3.34
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 94 102 157 62 40 3.33
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 101 104 150 63 37 3.37
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 108 113 134 66 34 3.43
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 98 107 153 63 34 3.38
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 105 106 151 57 36 3.41
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 99 111 157 55 33 3.41
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 99 99 162 59 36 3.36
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 85 112 163 59 36 3.33
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 87 101 166 64 37 3.30
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 82 96 166 72 39 3.24
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 92 99 161 60 43 3.30
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 87 106 147 70 45 3.26
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 89 96 157 72 41 3.26
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 84 87 163 71 50 3.18
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 82 100 149 75 49 3.20
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 96 99 142 75 43 3.29
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 106 92 156 62 39 3.36
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 112 101 137 64 41 3.39
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 93 94 154 72 42 3.27
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 100 97 145 60 53 3.29