Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 83 68 148 40 33 3.34
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 75 82 118 58 39 3.26
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 83 85 137 35 32 3.41
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 85 88 125 44 30 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 87 89 122 42 32 3.42
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 92 93 119 37 31 3.48
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 88 87 128 39 30 3.44
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 80 99 114 44 35 3.39
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 84 80 129 45 34 3.36
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 87 97 107 47 34 3.42
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 80 82 123 51 36 3.32
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 78 83 131 49 31 3.34
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 76 73 128 56 39 3.24
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 78 73 141 42 38 3.30
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 76 74 127 50 45 3.23
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 68 78 122 58 46 3.17
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 71 65 127 55 54 3.12
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 69 74 134 57 38 3.21
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 85 77 125 46 39 3.33
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 84 90 119 52 27 3.41
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 89 89 123 43 28 3.45
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 70 89 127 54 32 3.30
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 77 81 120 52 42 3.27