Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 85 69 171 84 68 3.04
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 73 87 168 74 75 3.02
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 73 91 186 70 57 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 73 96 174 74 60 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 75 103 176 61 62 3.14
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 80 102 178 62 55 3.19
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 81 94 180 58 64 3.15
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 82 87 174 70 64 3.11
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 75 101 181 58 62 3.14
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 83 107 158 69 60 3.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 82 88 172 72 63 3.11
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 79 87 182 67 62 3.11
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 72 92 171 67 75 3.04
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 79 85 176 73 64 3.09
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 69 94 166 69 79 3.01
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 71 80 179 65 82 2.99
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 69 89 173 68 78 3.01
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 80 81 171 76 69 3.06
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 77 86 173 68 73 3.05
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 90 84 179 68 56 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 91 102 170 57 57 3.24
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 74 91 186 68 58 3.12
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 75 90 180 55 77 3.06