Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 80 84 187 69 42 3.20
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 64 93 150 99 56 3.02
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 73 114 157 73 45 3.21
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 77 100 174 73 38 3.23
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 84 110 157 69 42 3.27
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 82 106 168 66 40 3.27
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 80 119 157 61 45 3.28
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 72 117 165 67 41 3.24
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 77 114 165 65 41 3.26
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 88 110 161 65 38 3.31
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 69 110 168 68 47 3.19
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 57 120 168 73 44 3.16
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 62 95 166 77 62 3.04
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 71 110 152 78 51 3.16
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 59 99 158 82 64 3.02
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 60 91 167 79 65 3.00
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 55 97 140 95 75 2.92
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 68 105 144 79 66 3.06
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 69 122 146 66 59 3.16
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 74 104 169 69 46 3.20
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 89 127 148 57 41 3.36
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 72 108 153 74 55 3.15
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 64 109 159 73 57 3.11