Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 86 103 201 62 47 3.24
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 81 91 184 70 73 3.07
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 89 102 198 62 48 3.24
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 86 125 177 67 44 3.28
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 82 132 189 50 46 3.31
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 92 135 180 52 40 3.37
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 96 127 171 56 49 3.33
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 88 122 184 63 42 3.30
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 87 120 190 56 46 3.29
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 103 119 177 55 45 3.36
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 95 103 194 55 52 3.27
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 85 104 192 71 47 3.22
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 82 99 181 74 63 3.13
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 82 114 189 65 49 3.23
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 72 118 189 65 55 3.17
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 78 103 186 73 59 3.14
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 69 104 175 76 75 3.03
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 77 102 171 81 68 3.08
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 96 119 175 51 58 3.29
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 90 123 181 56 49 3.30
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 108 118 170 56 47 3.37
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 79 113 185 65 57 3.18
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 85 118 172 59 65 3.20